GDPR

Text informativ cu privire la Legea ce reglementează protecția datelor cu caracter personal

1. Identitatea operatorului de date

În persoana Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş – Reg. central.: 2193263119165470 (“Yayla Bakliyat”) acordăm importanță securității și confidențialității datelor dvs. cu caracter personal și, în acest sens, în cadrul aplicării Legii nr. 6698 privind protecția datelor cu caracter personal („Lege”), cu privire la toate datele cu caracter personal aparținând angajaților, furnizorilor si clientilor noștri vă comunicăm următoarele aspecte, în scopul de a ne îndeplini obligația de informare.

Protecția datelor cu caracter personal se numără printre politicile de bază ale Yayla Bakliyat, ce este o organizație, care a acordat prioritate securității datelor de-a lungul existenței sale și a adoptat acest fapt ca principiu de lucru. Yayla Bakliyat acceptă și se angajează să respecte toate obligațiile stabilite de Legea PDCP. Cu deplină conștientizare a acestei responsabilități și în calitate de Operator de date, prelucrăm, înregistrăm, transferăm, partajăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal, în felul în care am explicat și în limitele definite de legislația oficială.

2.  Colectarea, prelucrarea și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal DATELE DVS. PERSONALE CARE POT FI PRELUCRATE

Datele dvs. cu caracter personal, care pot fi prelucrate de noi sunt următoarele;

Sunt categoriile precum identitatea, contacte, locație, date personale, acțiune juridică, tranzacție cu clienții, securitatea spațiului fizic, securitatea tranzacțiilor, finanțe, experiență profesională, marketing, rasă și etnie, credință filozofică, religie, sectă și alte credințe, informații privind sănătatea, condamnările penale și măsurile de securitate. Puteți accesa informațiile detaliate și actualizate în Sistemul de interogare al Registrului Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și puteți verifica Categoriile, Scopurile, Destinatarii, Duratele, Grupurile de persoane, Țările străine, Măsurile de securitate.

Date de identitate, date personale Prenume Nume, CNP, Numărul cărții de identitate, Fotografia, Prenumele mamei, Prenumele tatălui, informații despre soț și copil, Locul nașterii, Data nașterii, Locul înregistrării, Numărul volumului, Numărul familiei, Nr. registrului, Starea civilă, Sexul, Număr pașaport, naționalitate
Date de contact Telefon, Adresa E-mail, Domiciliu
Date financiare Informații despre vânzări/cumpărări (produse și servicii etc.), numărul cardului de credit, detalii despre contul bancar
Date cu caracter speciale În cazul obtinerii unei copii a Actului de Identitate pentru Angajați sau Distribuitori, Nationalitatea, Religia și Grupa Sanguină, Datele de Sănătate ale Angajatului etc. ce se află în Document.
Date vizuale Înregistrările video
Date despre familie și rude Informațiile despre rudele și membrii de familie declarați de angajați, cum ar fi numele, prenumele, data nașterii, CNP
Alte informații Situația militară declarată de angajați, cazier judiciar, informații privind studiile, referințele etc.
Securitatea tranzacțiilor Înregistrările de internet ale utilizatorilor corporativi de internet, în conformitate cu legea relevantă.

Deși, datele dvs. cu caracter personal pot varia în funcție de produsul vândut de Yayla Bakliyat sau de relația comercială, acestea pot fi prelucrate de către compania noastră la cel mai ridicat nivel de protecție.

În instituția noastră există datele de identitate, de contact, religie/credință, sănătate, financiare, educație și alte date personale sensibile de tipul candidați, angajați, acționar/asociat, cumpărător potențial de produse sau servicii, stagiar, furnizor, reprezentant furnizor, utilizator de produse sau servicii, părinte/tutore/reprezentant, vizitator.

În persoana Yayla Bakliyat, datele dvs. cu caracter personal, obținute din motivele legale exprimate în legile Republicii Turcia sau cu acordul deținătorilor de date, sunt prelucrate de Yayla Bakliyat în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute de Constituție/ Lege/ Decret-lege/Statut /Regulamente;
 • În cadrul companiei noastre executarea proceselor de aprovizionare cu produse și serviciilor post-vânzare, efectuarea reparațiilor, asigurarea satisfacției clienților și satisfacerea cererilor;
 • Gestionarea operațiunilor contabile și financiare în procesele de vânzare sau furnizare de produse și servicii,
 • Controlul procesului logistic pentru produsele si serviciile achizitionațe de la noi,
 • Asigurarea securității juridice și comerciale pentru persoanele, care au o relație comercială cu compania noastră (operațiuni administrative privind comunicarea, efectuate de compania noastră, asigurarea securității fizice și controlului pentru locațiile companiei noastre, evaluarea asociaților/clienților/furnizorilor (autorizați sau angajați), conformitate cu legislația, afaceri financiare etc.);
 • Controlul operațiunilor de securitate, accidentelor sau altor evenimente similare în scopul asigurărilor;
 • Asigurarea siguranței angajaților noștri prin utilizarea imaginilor camerelor de supraveghere (CCTV) și stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale, ajutând la prevenirea, detectarea și urmărirea penală a infracțiunilor;
 • Pentru a vă comunica informațiile pe care le veți solicita de la compania noastră și a vă informa în legătură cu produsele și serviciile noastre;
 • Determinarea și implementarea strategiilor comerciale și de afaceri ale companiei noastre;
 • Asigurarea executării politicilor de resurse umane ale companiei noastre;
 • Îndeplinirea unei obligații legale în cazul în care se prevede expres în legislaţie sau, dacă este cazul, determinate de legislație.
 • Efectuarea de analize și studii de loialitate în privința produselor și serviciilor, pe care le-ați achiziționat, planificarea și implementarea de promovare, sondaj, publicitate, cercetare de piață, marketing și campanii, prezentarea ofertelor generale și speciale.

În plus, în cadrul obligațiilor noastre legale, care decurg din legislația relevantă, în special Legea nr. 5651 privind organizarea transmisiunilor pe internet și combaterea infracțiunilor comise prin aceste transmisiuni și legislația aferentă, Legea nr. 6563 privind reglementarea comerțului electronic și legislația aferentă, Legea nr. 4857-Codul Muncii, Legea nr. 6102-Codul comercial turc, Legea nr.5237-Codul penal turc și Legea nr. 6698 privind protecția datelor cu caracter personal, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru a se asigura că scopul și obligațiile legale menționate sunt îndeplinite.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus, pot fi păstrate atât în ​​mediul digital, cât și în mediul fizic, prin înregistrarea acestora în arhivele fizice și sistemele informatice ale Yayla Bakliyat.

Datele dvs. cu caracter personal, prelucrate în scopurile specificate în prezentul Text informativ, vor fi anonimizate sau șterse de către noi, atunci când scopul prelucrării va dispărea și vor expira termenii stabiliți de lege. Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul explicit pentru prelucrarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă l-ați acordat.

3.  Transferul datelor personale

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate furnizorilor de servicii din țară, precum tehnologia informației, software, arhivă, tipografie, companii de logistică/distribuție, de serviciile cărora beneficiem pentru a vă putea oferi servicii, și altor terți cu care cooperăm, consiliului nostru de administrație, partenerilor noștri de afaceri/de soluții și instituțiilor și organizațiilor publice și private autorizate legal, cu condiția limitării la motivul, care necesită transferul datelor dvs. cu caracter personal în scopurile descrise mai sus, în domeniul aplicării a Legii și a reglementărilor relevante.

4.   Metoda și motivul legal pentru colectarea datelor cu caracter personal

 Datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate în scopurile menționate mai sus din tot felul de mijloace verbale, scrise sau electronice, prin metode automate sau neautomate, în temeiul juridic al interesului legitim al companiei noastre, în conformitate cu principiile de bază stipulate de Lege și cu condiția ca acest fapt să fie prevăzut în legile specificate la articolul 5 alineatul (2) din Lege,  încheierii și/sau executării contractului, îndeplinirii obligației legale, precum și de a nu aduce prejudicii drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în cauză.

5.  Drepturile dvs. cu privire la protecția datelor cu caracter personal

În condițiile Legii aveți dreptul de a afla dacă datele dvs. personale au fost prelucrate sau nu, dacă au fost prelucrate, să solicitați informații cu privire la aceasta, să aflați scopul prelucrării și dacă noi le-am utilizat sau nu în conformitate cu aceste scopuri, să aflați terții din țară sau din străinătate  cărora le-au fost transferate, să solicitați corectarea acestora în cazul prelucrării incomplete sau incorecte; să solicitați ștergerea sau distrugerea sau anonimizarea acestora în cazul în care motivele prelucrării au dispărut; în astfel de cazuri sau în caz de corectare, să solicitați ca aceasta să fie comunicat terților cărora le-au fost transferate datele; dacă considerați că a apărut un rezultat împotriva dvs. prin analiza datelor prelucrate exclusiv prin sisteme automate, aveți dreptul de a vă opune acestei situații.

În domeniul de aplicare a legii, puteți solicita informații folosind una dintre metodele enumerate mai jos cu ajutorul cererilor dvs. privind datele dvs. cu caracter personal prin completarea câmpurilor relevante din formularul Yayla Bakliyat Cerere pentru Proprietarul de Date cu Caracter Personal.

Metoda aplicării Aplicare scrisă Prin poșta electronică
Adresa pentru aplicare İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980

Kazan – Ankara

 

[email protected]

 

 

 

 

INFORMAȚII CE URMEAZĂ A FI TRIMISE LA APLICARE

 

 

Pe plic/notificare va fi scris „Solicitare de informații în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal”.

În caz contrar, cererea nu va fi procesată.

Pot fi solicitate documente oficiale care atestă identitatea dvs.

În subiectul e-mailului va fi scris „Solicitare de informații în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal”.

În caz contrar, cererea nu va fi procesată.

Pot fi solicitate documente oficiale care atestă identitatea dvs.

Transmiterea cererii prin adresa electronică pe care ați furnizat-o anterior instituției noastre la înregistrare va accelera identificarea.

Compania noastră va finaliza examinarea cererilor în conformitate cu articolul 13 din Lege,  în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile, conform naturii cererii. În cazul în care procedura necesită un cost, se va aplica tariful stabilit de Consiliul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. În cazul respingerii cererii, motivul (motivele) respingerii sau în cazul realizării cererii munca depusă vor fi justificate în scris sau electronic.

Yayla Bakliyat își rezervă dreptul de a actualiza acest „Text informativ privind protecția datelor cu caracter personal” în cadrul modificărilor, care pot fi efectuate în legislația oficială actuală sau în procesele de protecție a datelor.

Meniu